Școala din Hordou

Despre începutul școlii din Hordou se cunoaște foarte puțin. Primul local al școlii a fost ridicat în jurul anului 1860, în care funcționa și primăria. Primul dascăl atestat la școala din sat a fost Iftene Bugnariu, urmat de Ion Todoran. În perioada 1862-1873 este menționat ca învățător cu definitivat Precopiu Rusu, care îl descoperă printre copii pe,,Georgică a popii”, adică George Coșbuc, care avea să devină un ,suflet în sufletul neamului” său, cântând în ,,Balade și idile” oamenii locului, cu necazurile, bucuriile și setea lor de pământ și dreptate.

Primul corp de clădire școlară a fost construit în anul 1950; avea 3 săli de clasă și locuință pentru învățător. Localul actual al școlii, cu două nivele, a fost dat în folosință în 1964(corpul A). Acesta avea opt săli de clasă, iar în 1977, prin adiacență, s-au mai construit șase săli de clasă (corpul B). În anul 1966, mii de oameni din toată țara au venit la centenarul nașterii “poetului țărănimii” – George Coșbuc. Curtea școlii nu a putut să cuprindă noianul de mulțime, ea răspândindu-se pe dealurile din apropierea școlii, urmărind cu bucurie alaiul de nuntă al Zamfirei. “Satul și natura e o imensă scenă. Dealurile și străzile gem de lume. Decorul e de basm. Festivitățile au loc în aer liber, în curtea școlii, pe un fundal scenic improvizat. La ora 12 au început să sune tulnicile. Moment solemn. Zumzătul mulțimii a amuțit. Serbările au început”.

(Hordou – Coșbuc, Studiu monografic – Catalano Constantin Roco)

Menționăm că în zilele de 17 și 18 septembrie 2016 școala noastră a fost implicată,cu ansamblul ,,Datini ca-n Hordou ”, în manifestările culturale dedicate implinirii a 150 de ani de la nașterea poetului GEORGE COȘBUC. Corpul ,,A” al școlii a fost reabilitat începând din noiembrie 2006, lucrările fiind finalizate în 2008, cu fonduri primite de la Banca Mondială prin Programul de Relansare a Învățământului rural. În anul 2008 s-a finalizat Proiectul Centrului de Informare și Documentare.