Noutăți

  Secțiune dedicată noutăților, anunțuri, diverse

  ( actualizat 2024 )

  DataDescriereFișier
  - PREZENTARE Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Coșbuc
  Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Coșbuc promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu faborabil învățării, bazat pe valori morale.
  ( detalii în documentul atașat )
  - PROIECT ”EDU Mobility BN”
  Activitate de diseminare în școală a mobilității internaționale din cadrul proiectului „EDU Mobility BN″
  Prezentare realizată de:
  Director prof. CIRA ȘTEFAN-MARIAN
  Prof. BUGA FLOAREA-NICOLETA
  ( detalii în documentul atașat )
  18.12.2023 PROIECT DIDACTIC (ERAMUS +)
  „Edu Mobility Project BN” 2023-1-RO01-KA121-SCH-000132968
  Curs: Non formal for inclusion
  Numărul de identificare al contractului: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000132968
  Titlul activității: Emoţiile mele. Cum îmi exprim emoţiile ?
  Responsabil de activitate: prof. ȘTEFAN-MARIAN CIRA
  Data desfășurării: 18.12.2023
  Durata: 50 de minute
  Grupul țintă: elevii clasei a III-a;
  Numele instituţiei: Şcoala Gimnazială ,,George Coșbuc” - COȘBUC
  Resurse:
  a.Umane – 14 elevi și un cadru didactic asistent: prof. ANCA OANA POP;
  b.Materiale: pixuri, caiete, laptop, tablă interactivă, videoproiector, ghem de sfoară;
  Locul desfasurarii activitatii: sala de clasă;
  Scopul activității: Dezvoltarea unei exprimări emoţionale deschise, autentice, spontane și creative; Obiective operationale:
  ( detalii în documentul atașat )
  18.12.2023 PROIECT DIDACTIC (ERAMUS +)
  „Edu Mobility Project BN” 2023-1-RO01-KA121-SCH-000132968
  Curs: Make tehnology your friend
  Numărul de identificare al contractului: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000132968
  Titlul activității: Obiectele din sala de clasă (Les fournitures scolaires)
  Responsabil de activitate: prof. Nicoleta Buga
  Data desfășurării: 18.12.2023
  Durata: 50 de minute
  Grupul țintă: elevii clasei a VI-a
  Numele instituţiei: Şcoala Gimnazială ,,George Coșbuc”
  Resurse:
  a.Umane – 12 elevi și un cadru didactic asistent : profesor Cărbune Ionel
  b.Materiale: pixuri, caiete, laptop, tablă interactivă, videoproiector.
  Locul desfasurarii activitatii: sala de clasă
  Scopul activității: Însușirea unor elemente din vocabularul obiectelor din sala de clasă prin exerciții interactive și atractive realizate cu instrumente digitale
  Obiective operationale:
  ( detalii în documentul atașat )
  28.07.2023 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE COȘBUC”, cu sediul în localitatea Coșbuc, strada Principală nr.243, județul Bistrița-Năsăud, organizeaza concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
  1. Nivelul postului: de executie
  2. Denumirea postului: ÎNGRIJITOR G, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE COȘBUC”
  3. Gradul/Treapta profesional/profesională: -
  4. Scopul principal al postului: asigurarea întreținerii și curățeniei în unitatea de învățământ
  5. Numărul de posturi: 0,5
  ( detalii în documentul atașat )
  12.05.2023 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE COȘBUC”, cu sediul în localitatea Coșbuc, strada Principală nr.243, județul Bistrița-Năsăud, organizeaza concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
  1. Nivelul postului: de executie
  2. Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE COȘBUC”
  3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Gradul I S
  4. Scopul principal al postului: asigurarea evidenței contabile la nivelul instituției
  5. Numărul de posturi: 0,5
  ( detalii în documentul atașat )